Trafik støj er et globalt problem

trafikstøj i byer er et problem. I Panama City har de valgt at lovgive mod trafikstøj. I byen kan støjniveauet ikke overstige 60d (B) A fra 18:00 til 22:00, og efter kl. 22.00 er tærsklen 50 d (B) A.

For at lære mere om denne lovgivning har vi talt med vores distributør i Panama City, Diana Lajon.

De lovgivninger består fordi støj kan blive skadeligt. Derfor bøder kommunekomiteen i Panama City: “Jeg kan sige, at støjniveauet i boligområder tæt på industrien (barer, klubber, fabrikker, restauranter) overvåges nøje”, siger Diana Lajon.

For at overholde støjgrænserne – og dermed lovgivningen – skal alle virksomheder med højttalere og adgang til offentligheden måle støjniveauet med en støjmåler. De støjmålere skal sende en anmeldelse til myndighederne, hvis støjniveauet overskrides, og sørg for, at lovgivningen opretholdes:

“Inspektører fra Sundhedsministeriet og borgmesterkontoret betaler besøg på steder med støjklager og ejerne bøder, hvis støjniveauet er for højt,” siger Diana Lajon.

Hvis du tror, ​​at der er mere end støj end tilladte skal du anmelde det til politiet

Du kan blive sanktioneret med bøde eller retsforfølgning, hvis du ikke overholder loven. Så alle musiklokationer og barer i byen skal holde sig til lydstyrken i det tidsrum, der er nævnt i loven.

Hjælper det at give bøder mod trafikstøj

“Denne bøde kan ifølge loven stiger hver gang en virksomhed overstiger de støjniveauer, der er angivet i loven”, forklarer Diana Lajon.

Hvordan reguleres trafikstøj i byer?

I København er trafikstøj også et problem. Mange borgere klager over støjgener. Der er to fokuspunkter i København, når det kommer til trafikstøj:

At skabe balance for borgere, der ønsker en livlig by med fester, men også vil have fred og ro

At skabe balance for små virksomhedsejere med butikker mv, der ønsker en ren by

Disse kontaktpunkter kan sammenlignes med, hvordan støjlovgivningen i Panama City fungerer. I denne by har de formået at skabe en balance livlige fester og fred og ro, fordi de har regulering, der rammer, når og hvor støjniveauet skal nedbringes.

København har en plan for nattelivet, og i planen er det tydeligt, at København fortsat skal være en livlig by, men at der skal gøres en indsats for at minimere de gener, der er forbundet med nattelivet. Københavns Kommune er interesseret i at bekæmpe trafikstøj med teknologi. Dette svarer til, hvordan trafikstøj i Panama Citys natteliv er reguleret. En måde at sænke lydniveauet på er ved at bruge en SoundEar (indsæt link).

Hvordan skal trafikstøj bekæmpes

Københavns Kommune har desuden en støjvagt, som du kan ringe til, hvis du er generet af støj fra musiksteder eller andre virksomheder. Når det kommer til trafikstøj på gaderne eller fra private fester, er politiet dem, der skal hen til.

trafikstøj i London

En anden by, der lider af højt lydniveau, er London. Her fokuserer vi på Westminster i det centrale London, hvor trafikstøj fra byens natteliv er et stort problem. Faktisk modtager kommunekommissionen 17.000 støjklager hvert år. Westminsters støjstrategi

Westminster har ligesom andre byer planlagt at sikre en balance mellem byliv og støj.

Hvis du holder en fest, er der retningslinjer for, hvornår du kan gøre det for at overholde byens begrænsninger. Hvis du ikke overholder begrænsningerne, og du modtager en klage, vil du blive besøgt af støjholdet i Westminster eller af politiet. Det kan være nødvendigt at analysere støjkilden yderligere, og en støjmåler skal installeres.

Støj, natteliv og byliv

Alle de tre byer, vi har kigget på, fokuserer på at holde nede støjniveauerne, så sørg for at byen rummer alle så langt som muligt. I disse tre byer er målet at skabe balance mellem natteliv og byliv. Disse byer er ikke de eneste, der forsøger at holde nede støjniveauerne. Hvis du vil lære mere om trafikstøj i byer, kan du læse vores blogindlæg om trafikstøj i Malmö, Sverige.

Vi har dækket tre forskellige tilgange til regulering af støj. De har alle en ting til fælles; de forsøger at skabe balance mellem natteliv og byliv.

Recent Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *